REALRIDER

Om oss

Med över 20 års erfarenhet av att utveckla säkerhetsinitiativ för motorcyklar är teamet bakom REALRIDER® lika passionerade för att skapa teknik för goda ändamål som de är för att köra motorcyklar.

VÅRT UPPDRAG

Att skydda motorcyklister genom att utveckla livräddande smartphone-teknik som är ansluten till räddningstjänsten över hela världen.

Medan REALRIDER® fortsätter att skydda dem som förlitar sig på den året runt är vi glada att kunna presentera en ny version av tekniken. Med hjälp av det senaste inom molnteknik, iOS- och Android-mjukvara har vi utvecklat några spännande nya tjänster som levererar lösningar för oss motorcyklister och stärker den säkerhetsfunktion som har gjort REALRIDER® till vad den är idag.

Om du har en fråga eller behöver hjälp med att använda någon aspekt av REALRIDER® kan du få stöd på flera olika sätt. Sidan med vanliga frågor är alltid en bra början och innehåller svar på de vanligaste frågorna för den här typen av tjänster. Du kan skicka ett meddelande till oss via våra sidor i sociala medier, eller så kan du kontakta oss direkt via e-post på följande adress [email protected]

FAQs

Om du inte hittar svaret på din fråga nedan kan du kontakta teamet via e-post på följande adress [email protected]

Komma igång

App Certification Scheme infördes av British APCO på uppdrag av 999 Liaison Committee (en del av regeringens Department for Digital, Culture, Media & Sport) för att tillhandahålla en standard som alla appar som utvecklas för att kopplas direkt till räddningstjänstens 999-centraler via BT Public Safety Answering Points (PSAP) måste uppfylla. 

App Certification Scheme är internationellt erkänt som en officiell standard för appar som kan tillåtas ansluta direkt till räddningstjänsten.

REALRIDER® var den första motorcykelappen som uppnådde denna certifiering 2016 efter att den klarade de krav på integration, testning och efterlevnad som krävs för att den automatiskt ska kunna skicka SOS-nöddata direkt till den brittiska nödcentralen 999. Varje år måste REALRIDER® omcertifieras för att kunna fortsätta att skicka SOS-nöddata till räddningstjänsten. 

Efter att i flera år ha visat på höga nivåer av regleringsprestanda och minimalt antal falska aktiveringar har REALRIDER:s nödlarmtjänst utökats till att leverera SOS-data för nödsituationer i hela Europa, ROI, Australien och Nya Zeeland via Bosch Automotive Solutions, och Nordamerika (USA/Kanada) via Northern 911.

Nej, REALRIDER® är inte en prestationsbaserad app. Appen använder GPS för att spåra dina rutter, använda systemet för automatisk paus och ge dig din exakta position efter en olycka. Systemet för krockdetektering utlöses när sensorer upptäcker en kollision. Ingen information registreras. Det finns inte heller någon registrering av din hastighet eller andra telemetridata.

När du laddar ner REALRIDER®-appen uppmanas du att prenumerera på tjänsten för krockdetektering. När du prenumererar ombeds du att lägga till dina cykel- och medicinska uppgifter för att aktivera tjänsten.

REALRIDER® övervakar viktiga sensorer i din smartphone och letar efter förändringar som inträffar under en krock, t.ex. en plötslig kollision, snabb inbromsning och/eller tumlande rörelse följt av en period utan rörelse. Om en krock upptäcks utlöses ett larm som skickas till räddningstjänsten baserat på din GPS-position.

Om du är inblandad i en olycka aktiveras REALRIDER® och genererar ett larm om “olycka upptäckt” på din telefon. Den övervakar automatiskt viktiga sensorer i din smartphone för att bekräfta att en olycka har inträffat, upptäcka rörelse och bekräfta om systemet måste avbrytas eller skicka dina SOS-data till räddningstjänsten. Om du är okej kan du avaktivera larmet “kraschdetekterad” manuellt genom att trycka på Jag är okej på skärmen.

Om larmet förblir oförändrat och du fortsätter att inte röra dig kommer telefonen automatiskt att skicka din exakta GPS-position, tidpunkt för kraschen, färdriktning, cykel, kontakt- och medicinska uppgifter till räddningstjänsten. Du kommer att bli uppringd för att höra om du är okej.

REALRIDER® har tillstånd att automatiskt skicka din plats, färdriktning, motorcykel, medicinska uppgifter och kontaktuppgifter direkt till närmaste ambulans eller räddningstjänst.

Nej. Detta är för att undvika att orsaka onödigt lidande för nära och kära som inte är på plats och därför inte kan vara säkra på situationen. Det förhindrar också flera och ibland motstridiga samtal till räddningstjänsten från oroliga vänner, vilket kan sätta räddningstjänsten under press genom att hantera flera källor med begränsad information. 

REALRIDER®:s mjukvara för krockdetektering har utvecklats i samarbete med specialister på räddningstjänst och kontrollrum från NHS – detta garanterar att utbildade yrkesmän direkt hanterar larm och välbefinnande för ryttaren.

Om du tappar telefonen utlöses ingen krockvarning när du står stilla. När du har aktiverat ett av alternativen för krockdetektering på skärmen “Ride” börjar REALRIDER® övervaka telefonens sensorer när du åker.

Tekniken “Auto Pause” använder satellitdata för att se till att kollisionsdetekteringstjänsten endast är aktiv när du kör över en viss hastighet. Auto Pause pausar automatiskt krockdetekteringstjänsten under kaffe- eller bränslepauser och återupptar den automatiskt när du börjar cykla igen.

Systemet för upptäckt av olyckor använder en kombination av rörelsesensorer och GPS för att bekräfta en olycka. Därefter ger en nedräkning en ryttare 120 sekunder på sig att avaktivera systemet. Om man inte avaktiverar den kommer räddningstjänsten att ringa ett samtal.

Om du är okej kan du helt enkelt avaktivera larmet på skärmen inom 120 sekunder eller svara på samtalet. Om du inte lyckas göra något av detta kan du helt enkelt ringa räddningstjänsten och berätta för operatören att din SOS-nödinformation skickades och att du missade deras samtal.

Det finns ingen comeback, inga anklagelser, inga avgifter och ingen uppföljning från någon oönskad eller oväntad tredje part.

REALRIDER® följer en beprövad och testad process för att avgöra om en ryttare behöver hjälp efter en olycka. Appen är utformad för att skicka ryttarens plats, kontakt, cykel och medicinska uppgifter endast om INGEN rörelse upptäcks under telefonövervakningen och nedräkningsfasen.

I fall där en cyklist kraschar men reser sig upp, går runt eller fortsätter att åka, meddelar REALRIDER® cyklisten att rörelse upptäcktes. 

REALRIDER® kanske inte utlöses vid mindre allvarliga olyckor där konsekvensnivån inte var tillräcklig för att utlösa systemet. Detta är avsett att bidra till att minimera falska aktiveringar som kan genereras av gropar eller grova ytor.

REALRIDER® kan användas överallt i världen för att registrera rutter, möjliggöra gruppresor, lägga till foton och kommentarer, ansluta till vänner och lägga till cykelinformation.

Tjänsten för krockdetektering och larm i nödsituationer är för närvarande tillgänglig i Storbritannien, Europa (EU29-länderna), ROI, Australien, Nya Zeeland och Nordamerika (USA och Kanada). I Storbritannien omfattar detta England, Skottland, Wales och Nordirland. Den är inte tillgänglig på Kanalöarna eller Isle of Man.

Om du reser utanför ett område eller land där tjänsten för krockdetektering inte stöds kommer appen att meddela dig detta (beroende på nätverksanslutning). Om du reser från Storbritannien till Europa eller tvärtom, finns det inget avbrott i tjänsten.

I händelse av en krasch kräver REALRIDER® en nätverksanslutning och mobilsignal. Nätverksanslutningen används för att skicka ett mycket litet datapaket (ca 1,5 kb) till räddningstjänsten, och mobilsignalen krävs för att räddningstjänsten ska kunna ringa din telefon. Om det inte finns någon som helst dataanslutning kan REALRIDER® inte skicka SOS-nöddata.

REALRIDER® är särskilt utformad för att bäras av cyklisten. Detta beror på att vid en krock (cirka 90 % av cyklisterna kan separeras från sin cykel). Att ha telefonen på dig underlättar för räddningspersonal att hitta dig snabbt och effektivt.

Tjänsten för krockdetektering och larm i nödsituationer har utformats särskilt för användning med motorcyklar och vi rekommenderar INTE att du använder den för att skydda dig med andra transportmedel. Det finns inga begränsningar för att använda andra funktioner som ruttregistrering och gruppkörning.

Om batteriet i din telefon tar slut när du använder REALRIDER® slutar appen att fungera och du kommer inte att skyddas av tjänsten för krockdetektering. 

De senaste årens betydande förbättringar av batteriets prestanda innebär att de flesta moderna smartphones kan köra tjänster som GPS i flera timmar och mer. Detta beror dock fortfarande på en lång rad faktorer, bland annat telefontyp, batteristorlek, hårdvara, programvara och andra variabler – alldeles för långa för att räknas upp. Batteritiden kan också påverkas av appar som körs i bakgrunden eller kräver stora mängder dataöverföring.

Om du är osäker, ta med dig ett batteripaket som kan hålla telefonen laddad medan du cyklar. Leta efter sådana med en AMH på 10 000 eller mer. Detta är den laddning som batteripaketet håller, och ger i allmänhet telefoner kraft från platt läge flera gånger på en enda laddning. Ju högre AMH desto mer laddning kan den hålla. Batteripaket är billiga och finns lätt tillgängliga på nätet.

För att förbättra batteritiden när du använder REALRIDER®, se till att du låser skärmen innan du ger dig iväg. Försök att avsluta appar som inte är nödvändiga eller som körs i bakgrunden. Begränsa INTE den ström som REALRIDER® behöver för att fungera, särskilt om du låser telefonen. Vissa Android-telefoner begränsar användningen av GPS för att spara ström när du har låst telefonen. Detta innebär att appen flyttas till “bakgrunden” och att ström eller tjänster till appen kan begränsas.

I händelse av en olycka skickas SOS-uppgifter säkert till räddningstjänsten ENDAST och lämnas INTE vidare till någon tredje part.

För att skapa en grupp öppnar du sidan Säkerhet och klickar på Hantera under fliken Gruppridning. Använd ikonen Lägg till ryttare (uppe till höger) för att skapa en grupp med vänner som du redan är ansluten till eller för att bjuda in vänner från andra platser, t.ex. kontakter och Facebook. Du kan aktivera eller inaktivera en gruppridning från den här sidan eller från en av sidorna Registrera rutt när den väl har skapats.

Eftersom REALRIDER® använder Google Cloud-tjänster för att driva funktionen för gruppresor finns det för närvarande en gräns på 12 passagerare som kan läggas till i en gruppresa.

Felsökning av Android

Att rutter inte spelas in beror vanligtvis på att GPS-avbrottet (t.ex. när du kör genom en tunnel) begränsar strömmen till REALRIDER®-appen, inte tillåter att REALRIDER® körs i bakgrunden eller att REALRIDER® inte listas som en skyddad app. 

Om något av ovanstående är valt kommer du normalt att se din position på kartan innan du låser telefonen eller efter en körning när du öppnar den igen. Detta beror på att telefonen begränsar strömmen eller tillgången till GPS för REALRIDER® när telefonen är låst.

Programvaran för de flesta Android-telefoner är numera utformad för att begränsa den ström som används av appar och andra tjänster. Detta kan också innebära att förhindra att appar fortsätter att fungera när du låser telefonen eller när appar körs i bakgrunden.

Om du inte förhindrar dessa begränsningar eller ser till att REALRIDER är en skyddad app kan det påverka hur appen fungerar och du kanske inte skyddas av krockdetektering, eller så kanske din rutt inte registreras.

Programvaran för de flesta Android-telefoner är numera utformad för att begränsa den ström som används av appar och andra tjänster. Detta kan också innebära att man förhindrar att appar fortsätter att fungera när du låser telefonen eller när appar “körs i bakgrunden”.

Om du inte förhindrar dessa begränsningar eller ser till att REALRIDER är en skyddad app kan det påverka hur appen fungerar och det kan hända att du inte skyddas av krockdetektering eller att din rutt inte registreras.

Kontrollera att funktionen Adaptivt batteri inte hindrar REALRIDER® från att köras i bakgrunden:

Tryck på Inställningar i applådan.
Välj Batteri.
Välj Adaptivt batteri.
Tryck på Begränsade appar och kontrollera att REALRIDER® inte finns med i listan.

Optimering av batteriet
Se till att du ignorerar batterioptimering för appen REALRIDER®.

I applådan trycker du på Inställningar.
Tryck på Appar.
Tryck på Avancerat.
Välj Ignorera batterioptimeringar.
Välj REALRIDER® och ignorera appen.

Tillåt bakgrundsaktivitet
Se till att du tillåter bakgrundsaktivitet för REALRIDER®.

Tryck på Inställningar i applådan.
Tryck på Appar.
Öppna REALRIDER®.
Välj Hantera batterianvändning
Aktivera Tillåt bakgrundsaktivitet.

Tillstånd till autostart
Se till att du tillåter REALRIDER® att starta automatiskt.

Tryck på Säkerhet i applådan.
Tryck på Behörigheter.
Tryck på Autostart.
Aktivera REALRIDER®.

Felsökning av iPhone

Damit das Unfallerkennungssystem korrekt funktioniert, müssen Sie Smartphone-Berechtigungen wie Standort, Bewegung und Fitness sowie Benachrichtigungen aktivieren. Dies sind wichtige Smartphone-Dienste, die Sie benachrichtigen, dass das System einen Unfall erkannt hat, um Unfälle zu validieren und falsche Aktivierungen zu minimieren.

Wenn sich die Absturzerkennungsoptionen auf der Fahrseite nicht aktivieren lassen, Sie aber ein aktives Abonnement haben und die Einrichtung der Absturzerkennung abgeschlossen haben, bedeutet dies, dass eine oder mehrere Telefonberechtigungen nicht gewährt wurden.

Tippen Sie auf der Einstellungsseite des iPhones auf REALRIDER®, und es sollte erlaubt sein, auf Folgendes zuzugreifen

Standort – während der Verwendung der App.
Bewegung & Fitness – auf ein geschaltet
Siri & Suche (wenn Sie Siri & Shortcuts verwenden, um die Absturzerkennung ein-/auszuschalten)
Benachrichtigungen – Banner, Töne, Abzeichen
App-Aktualisierung im Hintergrund – eingeschaltet
Mobile Daten – Eingeschaltet

Premium och prenumerationer

REALRIDER® innehåller en uppsättning funktioner för ryttare som är gratis att använda och som inte kräver någon prenumeration. Tjänsten för krockdetektering och larm i nödsituationer är en premiumfunktion och kräver en månatlig prenumerationsavgift. 

Nya kunder har rätt till en månad gratis test av tjänsten för krockdetektering och larm i nödsituationer när de registrerar sig för denna premiumfunktion. Den månatliga abonnemangsavgiften skyddar förare som reser inom de områden som omfattas av tjänsten.

Om du har en befintlig 12-månaders prenumerationskod kan du kontakta en medlem av teamet via [email protected] för att få hjälp.

När du prenumererar på REALRIDER®:s tjänst för krockdetektering och larm i nödsituationer gör du det via Apple Store eller Google Plays prenumerationstjänster. Om du vill säga upp din REALRIDER®-prenumeration måste du göra det via Apple eller Google – normalt via dina prenumerationsinställningar.

Om du säger upp din prenumeration kommer tjänsten för krockdetektering och larm i nödsituationer att avaktiveras i slutet av din faktureringsperiod. Ingen återbetalning sker för redan betalda abonnemang.

Många av våra kunder använder sina cyklar under den traditionella “cykelsäsongen” och behöver därför inte skydd året runt. Du kan starta om din REALRIDER®-prenumeration via Apple Store eller Google Plays prenumerationssidor i din telefon.

RR-Gradient-Logo

Appen i din ficka som håller dig säker och uppkopplad.

Ladda ner idag och bli skyddad med en 30-dagars GRATIS provperiod.

Skydda dina ridäventyr.

Spara 25 % när du betalar 42 €/år online. Avbryt när som helst.
Eller prenumerera via appen och få en 30 dagars gratis provperiod* som följs av 4,99 €/månad.

*Gratis provperiod är endast tillgänglig via en prenumeration i appen och för nya prenumeranter. Båda alternativen är återkommande abonnemang. Avbryt när som helst. Priserna kan variera beroende på ditt land.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.